Мнения на студенти

Мнение на студенти

Радостина Йорданова

завършила специалност "Логистичен мениджмънт"

"Придобиването на образователно-квалификационна степен "магистър" е не само доказателство за знанията, уменията и опита, които сме получили по време на обучението си. "Магистър" означава и самочувствие, гордост и по-висока степен на професионалните качества на личността, по-добра възможност за реализация в реалните бизнес условия. Преподавателите, чрез своите познания и неоспорим професионален опит, съумяха да ни предадат именно тези предимства. Богатата история на ИУ-Варна, добрата материално-техническа база и съобразената с икономическите условия учебна програма дават още по-големи възможности за получаване на качествено, актуално и обвързано с практиката образование. Що се отнася до реализацията на пазара на труда, специалност "Логистичен мениджмънт" дава изключително обширно поле за изява на младите специалисти."

Бакалавърско обучение

Мнения на студенти

Ваня Йорданова

завършила специалност "Комуникации и бизнес развитие"

"След като завърших средното си образование имах пред себе си много възможности за избор относно това как и къде да продължа развитието си. Считам, че взех най-правилното решение, избирайки именно Икономически университет – Варна. Придобиването на ОКС "бакалавър&quuot; и "магистър&qtuot; в специалност "Бизнес икономика", както и на ОКС "магистър" в специалност "Комуникации и бизнес развитие" спомогна за изграждането ми не само като професионалист, но и като личност. Получих ценни знания, умения и съвети, които да ми помогнат както в професионален, така и в личен план. Университетът и професионалистите, които работят в него, ме научиха как да работя в екип, как да използвам максимално потенциала си и как да спазвам зададените срокове. И не на последно място щастлива съм от избора си, защото в Икономически университет - Варна се запознах с прекрасни и изключителни хора, които и днес продължават да са част от живота ми."

Бакалавърско обучение

Мнение на студенти

Теодора Дякова

специалност "Международен бизнес" с преподаване на английски език, 1 курс

"Казвам се Теодора Дякова и съм студент в първи курс. Мотивите ми да избера Икономически университет – Варна бяха, че е един от водещите университети в страната. Дипломите, издавани от ИУ-Варна, са признати в цяла Европа. Университетът разполага с модерна и съвременна учебна база, добри преподаватели, които са доказани професионалисти. Винаги съм искала да уча в град Варна и за мен това е като сбъдната мечта. Избрах специалността "Международен бизнес" с преподаване на английски език без колебание, защото от самото начало, когато започнах да се интересувам от възможностите за кандидатстване във висше училище бях сигурна, че искам да се обучавам на английски език. Днес съм уверена в своя избор и считам, че обучението ми в специалността "Международен бизнес" с преподаване на английски език ми предоставя изключително много възможности за реализация както тук в България, така и в чужбина. Вярвам, че благодарение на усилията на цялата академична общност в бъдеще ще бъда конкурентна на европейския трудов пазар и със сигурност ще бъда посланик на идеологията на Икономически университет – Варна."

Бакалавърско обучение

Мнения на студенти

Нина Гаджева

специалност "Туризъм", 2 курс

"Избрах да продължа образованието си в Икономически университет – Варна, специалност „Туризъм“ – това беше моята мечта. Работих усилено за нея и вярвам, че с много труд ще се реализирам като успешен кадър на ИУ-Варна. Решението ми бе продиктувано от богатата история на университета и катедрата, множеството възможности за преки срещи с бизнеса и модерната материално-техническа база.
След първата ми лекция тук,  разбрах, че изборът ми е правилен. Възможностите, които ми се предоставят ежедневно ми помагат да развивам себе си като активен млад човек, с реален поглед над бизнес средата в България. Благодарение на модерната материално-техническа база и богатата читалня имам достъп до последните нововъведения в туризма, както и разнообразие от източници на информация. Моят университет описва мен самата – с амбиции за развитие, желание за усърдна работа и вяра в собствените ми възможности!
"

Мнение на студенти

Валерия Василева

специалност "Бизнес икономика", 3 курс

"В момента съм студентка 3 курс в Икономически университет – Варна, специалност "Бизнес икономика" към катедра "Икономика и управление на строителството". От малка си мечтаех да уча в Икономически университет – Варна. Много от кандидат-студентите си мислят, че студентският живот е само едно скучно учене, но не е така. Тук имах възможността да се запозная с много известни личности, които споделиха своя житейски опит по време на събитията от културния календар на Университета. Всяка седмица, аз и моите колеги, се вдъхновяваме с различни събития – театър, концерти, баскетболни и волейболни мачове, срещи с бизнеса, тренинги и обучения, изложби на известни художници, практически състезания и др."

Бакалавърско обучение

Мнение на студенти

Диляна Столарова

завършила специалност "Пазари и технологични иновации"

"Динамично променящата се бизнес среда спомогна при вземането на важно решение относно придобиването ми на ОКС "магистър" – след 4 години в катедра Финанси на ИУ-Варна и отличен успех при придобиването ми на ОКС "бакалавър" реших, че за развитието ми като професионалист в сферата на икономиката, моите принос и знания биха били още по-ефективни ако се насоча към среда, предоставяща ми повече креативност и развитие на творческия ми потенциал. Именно затова избрах да се обучавам в първата по рода си специалност "Пазари и технологични иновации", част програмата тип "бизнес симулатор" по проект BG051PO001-3.1.07-0058 в ИУ-Варна. Там аз успях не само да надградя знанията си, но и да усвоя нови такива. Срещите с професионалисти от реалния бизнес, организирани от ръководството на университета, бяха изключително полезни за мен и ми предоставиха възможност да открия нови и непознати ниши, в които комфортно да приложа уменията си на млад професионалист в бизнеса."

Магистърско обучение

Мнения на студенти

Мими Петрова

завършила специалност "Качество и експертиза на стоките"

"Изборът ми да продължа обучението си в магистърска специалност "Качество и експертиза на стоките" е едно от най-правилните решения, които съм вземала. Това е специалност с дълга история, а същевременно - модерна, интересна, широкоспектърна специалност, даваща актуални и приложими знания. Благодарение на висококвалифицираните преподаватели и наличието на модерна лаборатория с нова и прецизна апаратура, придобих специализирани познания относно качеството и безопасността на стоките - проблем, който става все по-актуален в национален и световен мащаб.

Горда и щастлива съм от факта, че придобих ОКС "магистър" в тази специалност на точното място - Икономически университет – Варна, в точното време и с точните преподаватели! Дори и да върнат времето назад, пак бих избрала тази специалност, защото тя ми донесе личностно удовлетворение и възможност за широка професионална реализация."

Магистърско обучение

Мнение на студенти

Петко Йорданов

завършил специалност "Аграрен бизнес"

"Искам да изкажа своята благодарност към преподавателския екип от катедра "Аграрна икономика", които изключително много ми помогнаха докато се обучавах в ОКС "магистър". Със своя професионализъм те успяха да развият у мен уменията за анализ на информацията по даден проблем и вземане на най-адекватни решения за справяне с него. Благодарение на богатите си научни познания и опит като преподаватели, запознаха мен и моите колеги със знания, ценни за всеки, упражняващ дейност в аграрния сектор у нас. Въз основа на гореизложените твърдения мога да заявя, че екипната ми работа с всички мои колеги и преподаватели, положи солидна основа за развитието ми като професионалист в сферата на агробизнеса."

Магистърско обучение

Мнения на студенти

Яна Балашова-Костадинова

завършила специалност "Корпоративен маркетинг"

"През юни 2015 завърших ОКС "магистър" специалност "Корпоративен маркетинг" в ИУ-Варна. По време на обучението си се сблъсках с доста предизвикателна и изискваща програма, която стимулира мисленето, организационното ми поведение и вземането на решения в кратки срокове. Преподавателите в специалност "Корпоративен маркетинг" са със задълбочен опит и познания както в теоретичен, така и в практически план, което е от голяма помощ за изграждането на знания и умения на студентите и разглеждането на поставените казуси и проблеми от повече гледни точки, което стимулира аналитично мислене и развитие на умения за решаване на проблеми. Работата с хора от бизнеса и представянето на решения пред тях за реално съществуващи проекти по време на обучението дава безценен опит и обратна връзка, които със сигурност ще бъдат много полезни в бъдещите ми начинания."

Магистърско обучение
Випуск 2015

Мнения на студенти

Антонио Хаджиколев

специалност "Бизнес информационни системи", 4 курс
Студент на годината за 2013 г. и 2014 г.

"Избрах Икономически университет – Варна за свое висше училище заради неговия престиж и академични традиции. Кандидатствах именно в тази специалност (Бизнес информационни системи), тъй като на пазара на труда все повече се търсят специалисти с такъв профил и това ще гарантира моето успешно реализиране след като завърша. От дълго време имам интерес в областта на информационните системи и считам, че това е правилното направление, в което да се развивам.

В Икономически университет – Варна се запознах с много можещи и желаещи да успеят млади хора, с които със сигурност ще поддържам връзка занапред. Срещнах и много преподаватели, в чието лице мога да получа помощ и подкрепа в бъдещите ми начинания. ИУ-Варна предоставя толкова много допълнителни възможности - открити лекции, срещи с хора от бизнеса, клубове по интереси, културен и спортен календар. Всичко това несъмнено обогатява нашите знания и опит. Изключително много се гордея с това, че съм студент именно в това висше училище. Ако отново трябваше да избирам университет, то несъмнено той щеше да бъде Икономически университет – Варна."

Магистърско обучение

инж. Камен Йорданов

специалност "Счетоводство и контрол"
Директор фин. икон. въпроси в производствена фирма

"Уважаеми колеги, бакалаври и дори магистри извън икономическите специалности – не се колебайте. Перифразирайки една мъдрост, ще Ви напомня, че "човек трябва да се учи така, сякаш ще живее вечно и да «живее» така, сякаш живота свършва утре…" (което има връзка и със студентския химн). Като магистър в "Друга област на висшето образование" и практик на достолепна възраст за студент, започнах обучението си в Икономически университет – Варна с известна доза скептицизъм, мотивиран предимно от горната мъдрост. След финала на това тригодишно приключение, мога да заявя с увереност, че обучението в "магистърска степен - ДОВО" ще Ви даде необходимите теоретични и практични познания в избраната област, както и лична увереност за успешна реализация. Пожелавам успех на всички колеги."

Магистърско обучение

Мнение на студенти

Виктория Станчева

студент 5-ти курс, специалност "Корпоративни финанси"

Наградена с поименна награда на Община Варна за 2014 година в категорията Педагогически науки, печели второ място в конкурса за най-добра дипломна работа на Община Варна и Териториална организация на научно-техническите съюзи - Варна, номинирана е за студент на годината от НПСС:

"Вярвам, че за да бъде успешен днес всеки от нас трябва непрекъснато да се адаптира към околната среда, да създава възможности, да решава проблеми, да бъде толерантен и автентичен. Смятам, че една от най-отличителните ми характеристики е разнообразието от опит, който притежавам. Като студент с разнородни интереси и отлични постижения в момента изучавам две магистърски програми в ИУ-Варна, хоноруван преподавател съм и участвам в различни проекти. Определям себе си като амбициозна и отворена към нови предизвикателства.

Гордея се, че съм възпитаник на Икономически университет – Варна - територия на съвременни научни изследвания и иновации, образователна и научна институция, която не спира да утвърждава своя авторитет. Благодарна съм на академичното ръководство на университета. В тяхно лице срещам подкрепа, разбиране и съдействие при реализирането на различни студентски инициативи.

В заключение се обръщам към студентите: бъдете проактивни, развивайте себе си, вярвайте, поставяйте си цели, планирайте, приоритизирайте, работете в екип, бъдете готови да поискате и да предложите помощ. Пожелавам Ви здраве, вдъхновение по пътя към нови върхове и весели празници!"

03 декември 2014 г.

Мнения на студенти


Вероника Димитрова

специалност "Международен бизнес"

"Образованието е не само възможност да научиш нови неща, но и да обмениш идеи, да излезеш от рамките, да започнеш да виждаш света по един нов начин и да се замислиш върху процесите, които си приел за даденост. Магистърското обучение ми даде тази прекрасна възможност. Срещнах интересни преподаватели, които освен задължителната подготовка ми показаха една различна гледна точка. Сърдечни благодарности за всичко!"

Магистърско обучение
Випуск 2013

Мнения на студенти


Теменужка Белева

специалност "Международен бизнес"

"Както всяко нещо в живота, образованието на човек е такова, каквото той сам избере да бъде. Когато човек има добра основа, върху която да гради, макар и с много труд и усилия – няма непостижими цели. Всичко, което ни е необходимо, е силно желание за успех и ясни цели, но не на последно място и хора, които са готови да споделят с нас своята мъдрост, опит и знания. Именно такива хора открих в лицето на своите преподаватели по време на обучението си в бакалавърска и магистърска степен в Икономически университет – Варна."

Магистърско обучение
Випуск 2013

Мнения на студенти


Петя Димитрова

специалност "Аграрен бизнес"

"Икономически университет – Варна ме изгради като личност, като допринесе за изграждането, както на личностните ми качества, така и за богатите ми теоретичните познания в областта на аграрния бизнес. Голяма част от успеха си дължа на усвоените теоретически и практически знания в ИУ-Варна."

Магистърско обучение
Випуск 2013

Мнения на студенти


Димо Желев

специалност "Аграрен бизнес"

"Искам да изкажа моята признателност към преподавателите от катедра "Аграрна икономика", които с професионализма си ме стимулираха да натрупам нови знания и ми осигуриха солидна основа за бъдеща кариера в тази област. Благодарен съм за подкрепата, която безрезервно ми оказваха за преодоляване на трудностите, които срещах при подготовката си."

Магистърско обучение
Випуск 2013

Мнения на студенти


Мартина Спиридонова

специалност "Туризъм"

"Магистърското обучение обогати моите познания, усъвършенства моите умения и ме направи по-уверена в действията, които предприемам и решенията, които взимам. Мисля, че магистърската програма е път към постигане не само на лична вътрешна удовлетвореност, но и на успешна професионална реализация."

Магистърско обучение
Випуск 2013

Мнения на студенти


Стойка Драгиева

специалност "Управление на продажбите и мърчандайзинг"

"За магистърската програма бих споделила следното: "Работата в екип е много ценна дори за лидерите или за тези, които претендират за лидерство. Да работиш в екип с преподавателите си в една институция наброяваща хиляди е не просто удоволствие, а истински шанс."

Магистърско обучение
Випуск 2013

Мнения на студенти


Христина Ангелова

специалност "Икономика на недвижимата собственост"

"Професионализмът на преподавателския екип и богатият им практически опит допринасят за качеството на обучението, което предлагат, защото материалът се предоставя не просто като теория, а е подкерепен с примери от реалната бизнес среда. Лично аз съм повече от доволна от това, което получих като теоретична база и съм мотивирана да продължа да я надграждам. Всеки, който желае да се развива в дадена област, трябва да се усъвършенства и обучава непрекъснато, а Икономически университет – Варна дава една много добра основа, стига да желаеш да я получиш, а в последствие да съумееш да я приложиш."

Магистърско обучение
Випуск 2013

Мнения на студенти


Пламен Ганчев

специалност "Реклама и медийни комуникации"

"Висококвалифицираните преподаватели, модерната материална база и съвременно оборудваните аудитории в ИУ-Варна спомогнаха да получа най–доброто за реализация на моите цели и мечти. Всички искаме да побеждаваме. Но, за да получим резултатите, които победителите получават, първо трябва да мислим като победител. Победителите не се раждат победители, те стават такива. Доминиращата сила в съществуването ни се крие в мисълта ни. Всяко едно наше вярване е избор. Не можем да постигнем успех, без да се отдадем напълно на целта си."

Магистърско обучение
Випуск 2013

Мнения на студенти


Сузан Исмаил

специалност "Реклама и медийни комуникации"

"Икономически университет – Варна и по-конкретно магистърското ми обучение за мен беше едно от дългоочакваните предизвикателства! Когато получих възможността да бъда част от екипа на ИУ-Варна, беше важно да докажа на себе си, че съм по правилните стъпки към успеха.

С помощта на споделения с нас професионален опит и знания, от страна на едни от най-добрите специалисти в своята област, аз успях да реализирам и тази си мечта с успех."

Магистърско обучение
Випуск 2013

Мнения на студенти


Бистра Колева

специалност "Международен бизнес"

"Магистърското обучение ме срещна с невероятни преподаватели, които ме мотивираха преди всичко да не спирам да се уча и развивам. През тази година получих не само задълбочени теоретични и практични знания, но се научих как да ги тълкувам и непрекъснато да ги обогатявам. Умението за бързо и ефективно боравене с актуална информация е изключително важно за подобряване позициите и повишаване на конкурентоспособността в условията на динамично развиващите се международни пазари."

Магистърско обучение
Випуск 2013

Мнения на студенти


Десислава Петрова

специалност "Бизнес информационни системи"

"Магистърското обучение ни утвърди като специалисти благодарение на професионалистите, които ни преподаваха, за което искрено им благодарим! В резултат на това, днес мога да заявя, че съм горд възпитаник на Икономически университет – Варна, който отвори пред мен изключително много перспективи за развитие и ме изгради като ценен кадър."

Магистърско обучение
Випуск 2013

Нели Тодорова

катедра "Информатика"

"Университетът като цяло е институция, през която всеки един трябва да премине и да вкуси от академичната атмосфера. Научих много за отношенията между хората, не само сред колегите ми, но и между преподавателите и самата мен. Мога да кажа, че създадох и запазих приятелски отношения с преподавателите от катедра "Информатика". Това е едно от незаменимите богатства, което Университета предоставя - да общуваш с хора, готови да споделят своите знания и опит.
Относно обучението, смятам че е достатъчно професионално, за да насочи младите хора към посоката, в която могат да се развиват и усъвършенстват. Много студенти очакват излизайки от университета да бъдат напълно готови да се впуснат в динамичната бизнес среда, но това съвсем не е вярно. Средата и обучението ти дават основата и посоката, в която желаеш да поемеш, дават ти възможност да опиташ и избереш своето признание в една не толкова зряла възраст, но трудните моменти и изпитания тепърва предстоят и в това няма нищо лошо. Обучението на всеки един продължава всеки ден, цял живот.
Лично за мен университетът и систематичността, на която се научих ми дадоха силен и висок старт. Благодарна съм на всеки един преподавател и на всяка една дисциплина, която учих през последните няколко години. От всеки е останала следа у мен. Чувството, с което излязох от Университета е изключително позитивно и положително. Въпреки всички трудни моменти и разочарования аз научих неща, които ще запомня цял живот. Едно от тях е фактът, че хубавите неща не се случват сами и случайно, а е необходимо да имаш достатъчно търпение и желание да даваш 100% от себе си.
Благодарна съм на всеки час прекаран в Университета, на всяко нещо, до което достигнах. Средата ми помогна да се изградя като личност, готова да се пребори със всяка трудност с цената да постигне целите си и да се развива."

Магистърско обучение
Випуск 2010

хон. ас. Стелина Спасова

катедра "Икономика и управление на строителството", специалност "Икономика на недвижимата собственост"

"За мен като студент завършил първия випуск бакалаври, обучавани по специалност "Икономика на недвижимата собственост", магистратурата по тази специалност беше естествено продължение, явяващо се като затвърждаване и надграждане на придобитите знания през изминалите 4 години. В този етап на обучение е включен целия потенциал на катедрата от висококвалифицирани и отговорни преподаватели, и подходящо подбрани практико-приложни дисциплини. Всичко това допринесе за оформянето ни като личности, придобили необходимите знания и способности, позволяващи ни с увереност да излезем на пазара на труда. Лично за мен това затвърди интереса ми към преподавателската и научно-изследователска дейност. Затова с желание и готовност откликнах на направеното ми предложение да стана част от колектива на катедра Икономика и управление на строителството. Надявам се със своя труд да допринеса за по-нататъшните успехи на катедрата в подготовката на млади специалисти в нашата област."

Магистърско обучение
Випуск 2010

Василена Драганчева

специалност "Корпоративни финанси"

"Специалността, по която се дипломирах е "Корпоративни финанси", като изборът ми се формира още по време на обучението ми в бакалавърската степен. Откровено мога да заявя, че съм повече от доволна от избора си. Даде ми се възможност да доразвия и задълбоча знанията и практическите си умения във финансови области, които представляват особен интерес за мен. Но обучението е двустранен процес, освен преподавателите много зависи и какво студентите им дават от себе си. В крайна сметка един човек (в частност студент) не може да научи повече от това, за което той самият има желание. Аз съм благодарна за всичко, което получих от ИУ-Варна, защото за период от 5 години освен професионално развитие, обучението ми съдейства и за личностното ми изграждане."

Магистърско обучение
Випуск 2010

Йорданка Георгиева

специалност "Търговски бизнес"

"В степен магистратура на обучението в ИУ-Варна, получих по-обширни знания по разглежданите предмети, които са тясно специализирани за икономиката на търговския бизнес. Посредством учебния процес се доразвиват уменията на студентите в областта на аналитичната работа и изследванията, чрез разработването на различни курсови работи и проекти. Мога да кажа, че съм доволна от избора си да продължа своето развитие в степен магистър."

Магистърско обучение
Випуск 2010

Николета Недева

специалност "Качество и експертиза на стоките"

"Магистърското обучение доразви моите способности и ги превърна в умения, разгърна потенциала ми и ми помогна да получа личностно удовлетворение от натрупаните специализирани знания в областта на икономиката. Горда съм, че завърших специалност "Качество и експертиза на стоките", която с всеки изминал ден става все по-актуална в национален и световен мащаб. А авторитетът на Университета, подготвеността на преподавателите и задълбочеността на предоставените знания, допълнително ми позволяват уверено и със самочувствие да навлизам в практиката."

Магистърско обучение
Випуск 2008

Христофор Петров

специалност "Стопанско Управление", Специалист кредитиране на физически лица" в търговска банка

"Икономически университет - Варна ме научи на три важни неща: 1. Никога не можеш да знаеш всичко, което искаш. 2. Никога не чакай нещо да се случи само. 3. Никога не забравяй откъде си тръгнал. Постоянството и всеотдайността ми помогнаха през тези 5 години. Образованието винаги има смисъл."

Магистърско обучение
Випуск 2008

Петя Петрова

специалност "Банков мениджмънт", офис-сътрудник в Инвестиционна компания

"Магистърската програма на Икономически университет - Варна предлага на студентите задълбочена научна подготовка. Чрез заданията, които разработваме в процеса на обучение, съумяваме да се поставим в позицията на практици и преценяваме как бихме приложили придобитите знания в реална среда. Подготовката в Магистърско обучение е на високо ниво, доказателство за което е и фактът, че голяма част от моите колеги успегино се реализират във водещи банки и в редица проспериращи фирми."

Магистърско обучение
Випуск 2008

Камелия Вълчева

специалност "Управление на недвижимата собственост", офис-сътрудник в агенция за недвижими имоти

"Аз лично бях впечатлена от информацията, която получаваме в магистърско обучение, защото това което все още не се прилага на практика, науката в лицето на "Управление на недвижимата собственост" вече използва.
Ако искате да сте квалифицирани и да работите точно това - вече знаете начина за да го постигнете!"

Магистърско обучение

Тодор Добрев

специалност "Корпоративни финанси", сътрудник към Програмата на ООН за развитие

"Магистърското обучение ми даде висока степен на познания, които практически в момента прилагам като специалист в областта, където работя. Тя е необходимост за всеки, който има желание да сереализира и да бъде конкурентноспособен на предизвикателствата на пазара на труда в Европейската общност. Прилагам моите знания в Неправителсвени организации и Програмата на ООН за развитие no редица Европейски програми."

Магистърско обучение

Красимира Тодорска

специалност "Строително предприемачество", офис-сътрудник в строителна фирма

"Продължих моето образованието с магистърска степен "Строително предприемачество" защото според мен тази специалностразвива новаторската мисъл и формира предприемаческото поведение."

Магистърско обучение

Теменужка Рачева

специалност "Аграрна икономика" МЗГ, Дирекция "Поземлени отношения"

"Чрез магистърското обучение no специалност "Аграрна икономика" имах възможност да придобия нови и полезни знания в икономическата област като цяло и в частност - за ефективността на аграрните пазари, за управлението и функционирането на аграрните подразделения и др.
Знанията, които усвоих no време на следването в магистърска степен ми дадоха възможност даработя в сферата на държавната администрация."

Магистърско обучение

Гергана Атанасова

специалност "Туризъм", Представител за френския Туроператор "Starter"

"Когато си избрал своята сфера за персонална кариера и moea c което се занимаваш, ти носи голяма доза удовлетворение, се стремиш да научаваш нови и нови неща, които ще са ти от полза и ще ти помогнат бързо да се изкачши no стълбичката къмуспеха.
Магистърската програма no Туризъм ми дава по-глобална предспгава за ефекпшвнотпоразвитие иуправлението на туристическите организации. Сега, след като завърших тази специалност се чуствам много по-уверена в решенията, които ежедневно взимам в работа си като представител за френския Туроператор Starter."

Магистърско обучение

Димитър Димитров

спецециалност "Счетоводство и контрол", служител в Държавна агенция

"Завършил съм ВИНС "Д. Благоев" гр. Варна през 1987 г., житейският ми път наложи дa сменя учреждението, в което работя. Новата ми работа изисквагие задълбочени познания и умения в областта на счетоводството, затова потърсих информация за възможностите, които предоставя ИУ-Варна и се насочих към образователно-квалификационната степен "магистър".
Признавам, че пристъпих към обучението с известно притеснение и съмнение относно практическата насоченост на обучението, нещо което определено бегие проблем в миналото. С изненада констатирах, че организираното обучение е изчистено като програма и с подчертано практическа насоченост в преподаването. Едновременно с това студентите получават и възможност за придобиване на съвременни, актуални и задълбочени теоретични познания, което им дава самочувствие иувереност за реализация в практиката."

Магистърско обучение

Стоянка Радева

гр. Силистра, Експерт в ДФ "Земеделие"

"Много важно за един човек е да получи необходимите знания, които ще му помогнат да се усъвършенства и доразвие професионално. Имах възможността да завърша магистърска степен по специалността "Аграрна икономика" и да опозная невероятните преподаватели от тази катедра, за което съм им дълбоко признателна."

Магистърско обучение

Константина Милкова Георгиева

специалност "Индустриален бизнес и администрация", "Блек Сий, Пропърти" ООД - управител

"Магистратурата ми е дала no-специализирани знания и no-широк поглед за проблемите в реалния живот. Това са едни принципни познания с универсално приложение."

Магистърско обучение
Випуск 2005