Учебно разписание на студентиВ таблицата за учебно разписание, в колона Седмица цифрите 1 и 2 имат следните означения:
- с цифра 1 се означава нечетна учебна седмица
- с цифра 2 се означава четна учебна седмица
Първа (нечетна) седмица е седмицата, в която се открива учебната година.

Обединени административни групи за учебната 2018/2019 г.

Курс Специалност  Стара група Нова група
3 Финанси 11 8
Информатика  28 26
4 Финанси 13 10
Курс
Група
Ден
Обучение