ДОЦ.Д-Р МАРИЯ КЕХАЙОВА


Поща kehajova_m@ue-varna.bg, kehajova_m@abv.bg
Кабинет 507
Консултации Кабинет: 507, Четвъртък, 11:00-13:00
Автобиография (CV) CV_Kehajova_Stoycheva_.pdf

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
МАРКЕТИНГОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Курс 2 Редовно обучение Специалност МАРКЕТ.
ПСИХОЛОГИЯ НА ПРОДАЖБИТЕ Курс 6 Редовно обучение Специалност УПМ-СН
ИНФОРМ.ТЕХНОЛОГИИ В ПРОДАЖБИТЕ Курс 5 Редовно обучение Специалност УПМ
ИНФОРМ.ТЕХНОЛОГИИ В ПРОДАЖБИТЕ Курс 5 Редовно обучение Специалност УПМ-СУ
ИНФОРМ.ТЕХНОЛОГИИ В ПРОДАЖБИТЕ Курс 6 Редовно обучение Специалност УПМ-СН
ПРОДАЖБЕНО ПОВЕДЕНИЕ Курс 5 Редовно обучение Специалност УПМ
ПРОДАЖБЕНО ПОВЕДЕНИЕ Курс 5 Редовно обучение Специалност УПМ-СУ