ДОЦ.Д-Р ТЕМЕНУГА СТОЙКОВА


Поща tstoikova@ue-varna.bg
Кабинет 314 В
Консултации Кабинет: 314 В, Четвъртък, 11:00-13:00

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
СТОКОЗНАНИЕ Курс 3 Редовно обучение Специалност ИК.И Т.
МЕНИДЖМЪНТ НА ОПАКОВКИТЕ Курс 3 Редовно обучение Специалност СТОК.
ОСН.НА СТОКОЗ.НА ПРОМИШЛ.СТОКИ Курс 3 Редовно обучение Специалност СТОК.
СТОК.НА ТЕКСТИЛ.И ОБУВНИ СТОКИ Курс 4 Редовно обучение Специалност СТОК.