ГЛ.АС.Д-Р ЮЛИЯ ХРИСТОВА


Поща julia_hristova@ue-varna.bg
Телефон 0882164543;
Кабинет 414а
Консултации Кабинет: 414а, Понеделник, 16:15-17:15
Консултации Кабинет: 414а, Четвъртък, 09:00-12:00
Интернет Страница https://www.facebook.com/DepartmentofcCommerce
Автобиография (CV) CV_Julia_Hristova_.pdf

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ Курс 4 Редовно обучение Специалност БИЗНЕС ИКОНОМИКА
ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО Курс 2 Редовно обучение Специалност МАРКЕТИНГ
ВЪВЕДЕНИЕ В ТЪРГОВСКИЯ БИЗНЕС Курс 2 Редовно обучение Специалност ИКОН. И ТЪРГОВИЯ