ДОЦ.Д-Р ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА


Поща violeta_dimitrova@ue-varna.bg
Кабинет 307
Консултации Кабинет: 307, Четвъртък, 08:15-10:15
Приемно време сряда 11:00 до 13:00
Автобиография (CV) CV_V.Dimitrova_.pdf

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
СПЕЦСЕМИНАР Курс 4 Редовно обучение Специалност БИЗНЕС ИКОНОМИКА
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ Курс 4 Редовно обучение Специалност БИЗНЕС ИКОНОМИКА
СПЕЦСЕМИНАР Курс 4 Редовно обучение Специалност ИКОН. НА ТЪРГОВИЯТА
У-НИЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ОПЕРАЦИИ Курс 3 Редовно обучение Специалност ИКОН. НА ТЪРГОВИЯТА
У-НИЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ОПЕРАЦИИ Курс 4 Редовно обучение Специалност СТОКОЗНАНИЕ
ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ И ПРЕГОВОРИ Курс 5 Редовно обучение Специалност МЕНИДЖМЪНТ
ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ И ПРЕГОВОРИ Курс 5 Редовно обучение Специалност МЕН.-СУ
ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ И ПРЕГОВОРИ Курс 6 Редовно обучение Специалност МЕН.-ДО