ГЛ.АС.Д-Р РАДМИЛ НИКОЛОВ


Поща radmil.nikolov@ue-varna.bg
Кабинет 2-410
Консултации Кабинет: 2-410, Четвъртък, 09:00-13:00
Автобиография (CV) Творческа автобиография_Radmil Nikolov-site IU_.doc

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
ТЕОРИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО Курс 1 Редовно обучение Специалност СБП
ТЕОРИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО Курс 1 Редовно обучение Специалност БИ
ТЕОРИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО Курс 1 Редовно обучение Специалност МЕНИДЖ.
ТЕОРИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО Курс 1 Редовно обучение Специалност ПА
ОСН.НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И МЕХАНИЗ. Курс 2 Редовно обучение Специалност АБ
УСТОЙЧ.РАЗВИТ.НА СЕЛСКИТЕ Р-НИ Курс 6 Редовно обучение Специалност АБ-ДО